Stampen

Ett stenkast öster om centralstationen

Mellan Centralstationen och längs Fattighusån bort mot Olskroken ligger Stampen. En unik bostadsmiljö som andas både historia, nutid och framtid.

Stampens stadsdelsgräns är historiskt sett naturlig, såsom ett vattenomflutet område med Vallgraven i väster, Fattighusån i söder, Mölndalsån i öster och vassen mot Göta älv i norr. Stadsdelen har tät kvartersbebyggelse med kontor och bostäder intill huvudgatorna Odinsgatan-Friggagatan. Här blandas äldre tegelbyggnader med anor från 1900-talet med toppmoderna höghus och Odinsplatsens konkava funkisfasader. I kvarteren finns butiker, restauranger och träningsställen.

I början av 1700-talet började Stampen befolkas av arbetare och hantverkare när mindre industrier byggdes upp. En av dem var en klädesstamp som anses ha gett stadsdelen Stampen sitt namn. Klädesstampens byggnad blev så småningom Fattighuset som står kvar än idag. I området blomstrade förr bränneri- och bryggeriverksamheter som hade bekväm tillgång till friskt vatten från Fattighusån. På Stampgatan syns än idag Prippska tomten där Johan Albrecht Pripp startade sitt bryggeri 1828. Först på 1970-talet flyttades den sista delen av delen av verksamheten. 

Bara ett stenkast bort över Fattighusån tar Göteborgs stora evenemangsstråk vid med Ullevi, Filmstaden Bergakungen, Scandinavium och Svenska Mässan. En tio minuters promenad tar dig till Centralstationen och innerstaden.