Masthugget

Idyllisk oas med stadens bästa utsikt

Masthugget är något av det mest göteborgska man kan tänka sig med rötter i hamnen och sjöfarten. Stadsdelen karaktäriseras av branta backar och vindlande gator.

Masthugget uppstod redan under 1600-talet som en oreglerad förstad till Göteborg och namnet syftar på tillverkningen av skeppsmaster som skedde vid de gamla masthamnarna som förr låg vid älvstranden. Närheten till hamnen gjorde att folk med sysslor i hamn eller till sjöss gärna bosatte sig i området. Först 1866 upprättades en stadsplan för området. Planen innefattade rätvinkliga kvarter och innebar att de gamla trähusen fick rivas och ge plats åt stenhus i tre till sex våningar. Området ändrade helt karaktär och blev en gedigen stadsdel med en blandning av bostäder, institutioner och affärsverksamheter. Än idag har de legendariska ”långgatorna ”kvar en trivsam blandning av bostäder, butiker och hantverk. 

Likt en raket sticker Masthuggskyrkan i nationalromantisk stil upp från Masthuggsberget. Den byggdes 1914 och är ett av Göteborgs viktigaste landmärken. Här häckar både turister och stadsbor bland klipporna för att beskåda den fantastiska utsikten över staden och vattnet. 

Bebyggelsen är varierad, där den gamla delen karaktäriseras av landshövdingehus och den nyare delen består av 70-tals bebyggelse. På en kort stund kan man vara i Göteborgs gröna oas Slottsskogen, där man både kan motionera och njuta av lummig växtlighet, öppna gräsytor, caféer, Observatoriet, Naturhistoriska museet och den stora lekplatsen Plikta. Häruppe finns ändhållplats för buss 60. Den går med täta turer ned till centrum, annars promenerar du på fem minuter till Linnégatan som trafikeras av flera spårvagnslinjer.