Eriksberg

Modernt bostadsområde på varvhistorisk mark

På Norra Älvstranden har de gamla varvsindustrierna gett plats åt bostadsområden, bryggor, restauranger och kaféer. Kajpromenaden löper mellan Lindholmen och Eriks- berg och längs vägen finns flertalet mysiga fik och restauranger.

Området är från början ett industri- och varvs- område som de senare åren har kommit att bli ett populärt bostadsområde med modern arkitektur, blandat med äldre landshövdinge- hus längre upp i övre delarna av Eriksberg.

Omvandlingen av hela norra älvstranden på- börjades under 1980-talet och kom att föränd- ra Eriksberg till ett attraktivt bostadsområde med älvutsikt. Den f.d. torrdockan från 1959 kantas numer av moderna bostadshus. Högt över älven reser sig den berömda orangea bockkranen från 1969 – i dag ett kulturskyd- dat byggnadsminne och varvshistorisk sym- bol. Majoriteten av de nybyggda husen längs vattnet är orienterade i nord-sydlig riktning med öppna ytor mellan. Bebyggelsen binds ihop av hamnpromenaden som löper genom området. Längs strandpromenaden ligger
småbutiker, restauranger och fik och vid Eriks- bergstorget finns special- och servicebutiker. Strandremsan kompletteras perfekt med den gröna och härliga Färjenäsparken med sina lekplatser, utegym och stora grönytor. Här är det bara att utforska sina egna guldkorn.

Goda kommunikationer finns in till stadskär- nan med stombuss samt Älvsnabben. Vill man hyra en båtplats finns möjlighet i Eriks- bergsdockan via GUAB eller i Västra Sanne- gårdshamnens båtklubb. På Lindholmen finns Lindholmen Science Park. Det gamla varvsom- rådet erbjuder idag en mix av företag, skolor och universitetsområdet Campus Lindholmen med IT-universitet och Chalmers.

Här bor ni i ett expansivt och vattennära område